Fabel of feit? Koolhydraten zijn onmisbaar bij duurtrainingen en hoog intensieve (interval)trainingen.

Het is algemeen bekend dat je tijdens duurtrainingen en hoog intensieve (interval)trainingen koolhydraten als brandstof gebruikt. Denk aan een duurrit op de racefiets tegen de wind in, een pittige ergometertraining bij het roeien, een CrossFit les waar kracht en cardio worden afgewisseld of een trailrun door de Nijmeegse heuvels. Maar zijn koolhydraten onmisbaar?

Welke brandstof gebruik je wanneer?

Tijdens alle soorten trainingen gebruikt ons lichaam zowel vetten als koolhydraten als brandstof. Op lage intensiteit verbrandt ons lichaam voornamelijk vetten, bij toenemende intensiteit gaat onze hartslag omhoog en gebruikt ons lichaam verhoudingsgewijs steeds meer koolhydraten als brandstof.1 2 Helaas is onze koolhydraatvoorraad, de zogeheten glycogeenvoorraad, beperkt. Maar waarom kiest ons lichaam bij hogere intensiteit voor koolhydraten, terwijl we een grotere vetvoorraad hebben? Dit heeft ermee te maken dat het proces van koolhydraatverbranding veel efficiënter en dus sneller verloopt. Er komt in kortere tijd meer energie vrij en dat is natuurlijk van belang bij duurtrainingen, maar nog meer bij hoog intensieve (interval)trainingen.1 3

Glycogeenvoorraad

Koolhydraten liggen in de vorm van glycogeen opgeslagen in de spieren en de lever. Een volledige gevulde glycogeenvoorraad levert brandstof voor ongeveer 60-90 minuten sporten.1 Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort activiteit, de intensiteit, maar verschilt ook per individu. Wanneer de glycogeenvoorraad niet volledig is gevuld, ben je logischerwijs sneller door jouw brandstof heen.
Het is dus belangrijk om voor aanvang van een duurtraining of een hoog intensieve (interval)training voldoende koolhydraten te eten en eventueel zelfs koolhydraten te eten tijdens de inspanning. Doe je dat niet, dan zul je geen optimale prestatie kunnen neerzetten.3 4
Toch zijn er redenen om soms bewust minder koolhydraten te eten rondom dit type trainingen.

Train low

In theorie zou het gunstig kunnen zijn om af en toe te trainen met weinig koolhydraten en zo enzymen en eiwitten te activeren die een belangrijke rol spelen bij de omzetting van vetten naar energie. Dit wordt ook wel ‘train low’ genoemd.5 6 Op die manier zouden duursporters hun vetverbranding kunnen stimuleren en langer met de glycogeenvoorraad doen.
Uit onderzoek blijkt inderdaad dat train low trainingen effect hebben op celniveau, maar helaas is het effect op prestatieniveau beperkt. In slechts 37% van de studies is ook effect gevonden op prestatieniveau.7

Mocht jij het train low principe willen toepassen, houd dan de volgende punten in de gaten:
1) Pas train low methoden niet toe tijdens wedstrijden, maar alleen bij trainingen in het voorseizoen, 4-6 weken voor het wedstrijdseizoen.4
2) Pas de train low methode niet te vaak toe. Het advies voor (sub)topsporters is om dit maximaal 1-2x per week te doen. Maar hoe lager het wekelijkse aantal trainingen, hoe minder je train low trainingen moet doen. Aan fanatieke recreanten adviseer ik dit niet vaker te doen dan 2x per maand. De train low methode vermindert namelijk wel jouw prestaties, waardoor je niet het optimale uit jouw training kan halen.4
3) Zorg dat de intensiteit tijdens een train low training lager ligt dan bij een prestatietraining: niet > 80% van jouw maximale hartfrequentie.4
4) Kies de train low methode die het beste bij jou past! Er bestaan 6 verschillende methoden.8 Bijvoorbeeld een lange duurtraining zonder tijdens de training koolhydraten aan te vullen of ’s ochtends vroeg trainen zonder ontbijt of na een koolhydraatarm ontbijt.

Conclusie

Koolhydraten zijn absoluut onmisbaar bij duurtrainingen en hoog intensieve (interval)trainingen. Zonder koolhydraten kun jij namelijk geen optimale prestatie neerzetten. Wel kun je met enige regelmaat een train low methode toepassen om de vetverbranding te stimuleren en jouw lichaam te leren langer met de glycogeenvoorraad te doen. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat je hiermee automatisch ook jouw vetpercentage verlaagt. Daarvoor is immers ook een negatieve energiebalans van belang: je moet minder calorieën binnenkrijgen dan jij verbruikt.
Bedenk dus goed van tevoren waarom jij een train low methode wilt toepassen en onthoud dat je bij het overgrote deel van jouw duurtrainingen en hoog intensieve (interval)trainingen gewoon koolhydraten zal moeten aanvullen.


 

1 Burke L, Deakin V. (2015). Clinical Sports Nutrition (5e ed.) Sydney, Australia: McGraw-Hill Education.
2 Fox EL, Bowers RW, Foss ML. (1995). Fysiologie voor lichamelijke opvoeding, sport en revalidatie (4e ed.) Amsterdam, Nederland: Reed Business.
3 Pannekoek S, van der Stelt T, Wisse V. (2017). Eet als een atleet (1e ed.) Amsterdam, Nederland: I’m a foodie Publishing.
4 Burke LM (2020). Ketogenic low‐CHO, high‐fat diet: the future of elite endurance sport? Journal of Physiology, 599 (3), 819-843.
5 Bartlett JD et al. (2013). Reduced carbohydrate availability enhances exercise-induced p53 signalling in human skeletal muscle: Implications for mitochondrial biogenesis. American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 304 (6), 450-458.
6 Yeo WK et al. (2010). Acute signalling responses to intense endurance training commenced with low or normal muscle glycogen. Experimental Physiology, 95 (2), 351-358.
7 Impey SG et al. (2018). Fuel for the work required: A theoretical framework for carbohydrate periodization and the glycogen threshold hypothesis. Sports Medicine, 48 (5), 1031-1048.
8 Jeukendrup, A. (2015, 13 juli). 6 Ways to “train-low”. Geraadpleegd van https://www.mysportscience.com/post/2015/07/13/6-ways-to-trainlow

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Privacy

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport
Sportcentrum Universum, kamer 0.38
Science Park 306
1098 XH Amsterdam

Telefoon
06 14 11 85 75 (maandag t/m vrijdag)