Fabel of feit? Sojadrink is een gezond en volwaardig alternatief voor reguliere melkproducten.

Het aantal Nederlanders dat de afgelopen jaren minder vlees is gaan eten is toegenomen.1 Ook de consumptie van zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kwark en kaas is gedaald: 11,9% minder dan in 2007-2010.2 Dit komt mede door de opmars van zuivelalternatieven, zoals sojadrink, amandeldrink, rijstdrink, haverdrink en kokosdrink. Omdat amandeldrink, rijstdrink, haverdrink en kokosdrink onvoldoende eiwitten bevatten4, zijn dit geen volwaardige alternatieven voor reguliere melkproducten. Maar hoe zit dat met sojadrink? Is sojadrink wél een gezond en volwaardig alternatief voor reguliere melkproducten?

Voedingswaarde

Er bestaan veel verschillende reguliere melkproducten. Magere en halfvolle melkproducten passen in een gezond eetpatroon, omdat ze o.a. het risico op darmkanker en diabetes type 2 verlagen. Bovendien zijn melkproducten een belangrijke bron van eiwitten, vitamine B2, B12 en calcium.3
Om een goede vergelijking te maken tussen sojadrink enerzijds en reguliere melkproducten anderzijds, staan in de tabel op de volgende pagina de meest gebruikte melkproducten in Nederland genoemd met daarnaast twee soorten sojadrink: één variant zonder toevoegingen en één veelgebruikt merk die verrijkt is met vitamine B2, B12, D en calcium.2 4

Macro- en micronutriënten Halfvolle
melk
Karnemelk Magere
yoghurt
Sojadrink Alpro Sojadrink
original (*verrijkt)
Energie (kcal) 45 30 37 38 39
Eiwit (g) 3,4 3,0 4,1 3,4 3,0
Vet (g) 1,4 0,2 0,2 2,0 1,8
– verzadigd vet (g) 0,9 0,1 0,1 0,3 0,3
Koolhydraten (g) 4,7 3,6 4,0 1,4 2,4
– suikers (g) 4,7 3,6 4,0 1,1 2,4
Voedingsvezels (g) 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
Vitamine B2 (mg) 0,18 0,15 0,17 0,01 0,21*
Vitamine B12 (mcg) 0,45 0,17 0,28 0,00 0,38*
Calcium (mg) 123 109 152 12 120*

Zoals je in bovenstaande tabel kunt zien, voldoet sojadrink zonder toevoegingen wel wat betreft de macronutriënten, maar niet wat betreft de vitamines en mineralen. Het verrijken van sojadrink met vitamine B2, B12 en calcium is dus essentieel om het een volwaardige zuivelvervanger te laten zijn.

Gezondheid

Er gaan veel verhalen de ronde over het gebruik van soja en de nadelige effecten daarvan op onze gezondheid: sojaproducten zouden o.a. vervrouwelijking bij mannen veroorzaken en de vruchtbaarheid van man en vrouw zou negatief beïnvloed worden. De meest genoemde effecten op onze gezondheid zullen hieronder daarom kort besproken worden.

 • Vervrouwelijking bij mannen

Soja bevat isoflavonen, plantenhormonen die vallen onder de groep fyto-oestrogenen. Fyto-oestrogenen lijken op het menselijke hormoon estradiol en zouden in theorie de hormoonbalans van vrouwen en mannen kunnen verstoren.5 Maar hoe zit dat in de praktijk? Kunnen fyto-oestrogenen bijvoorbeeld borstvorming bij mannen veroorzaken?
De Nederlandse Vegetariërsbond noemt in hun factsheet dat er in het verleden 2 case studies gepubliceerd zijn waaruit zou blijken dat soja vervrouwelijking bij mannen veroorzaakte.5 In beide studies was sprake van een zeer hoge sojaconsumptie: 12-14 porties per dag, een bovengemiddelde inname die je niet haalt als je enkel jouw zuivel en vlees vervangt door sojadrink en tofu.
En mocht je nog twijfelen… een zeer recente meta-analyse van 41 studies concludeert: de inname van soja noch de inname van isoflavonen heeft invloed op mannelijke hormonen.6

 • Vruchtbaarheid

Dat de consumptie van soja invloed heeft op de vruchtbaarheid is niet uit de lucht gegrepen. Het zijn vooral dierstudies uit het verleden die een negatief effect laten zien van sojaconsumptie op de voortplanting bij o.a. ratten en schapen.7 8Bij een recente review onder mensen wordt dit echter niet gevonden.9
Wel zijn er een aantal studies gevonden die een verband zagen tussen een hoge inname van sojaproducten en verminderde spermakwaliteit.10 Op de methodologie van deze onderzoeken is echter wel wat aan te merken.
Bij een normale inname van soja hoef je je geen zorgen te maken over de nadelige effecten op vruchtbaarheid. Factoren zoals leeftijd, overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken hebben een veel significanter effect op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw.11

 • Hart- en vaatziekten

Sojabonen zijn peulvruchten. In de Richtlijnen goede voeding 2015 meldt de Gezondheidsraad dat overtuigend is aangetoond dat de consumptie van peulvruchten het LDL-cholesterol verlaagt, wat een causale risicofactor is voor hart- en vaatziekten.12 Om die reden is het advies om wekelijks peulvruchten te eten. Sojadrink wordt niet expliciet genoemd.

Conclusie

Sojadrink is inderdaad een goed alternatief voor reguliere melkproducten. Sojadrink is een volwaardige vervanger, mits het product verrijkt is met vitamine B2, B12 en calcium. En het is een gezond product, ondanks de vele mythes die hierover de ronde doen. Een normale consumptie van 300-450 ml sojadrink per dag past in een gezond eetpatroon.
Eén aspect hebben wij echter nog niet belicht. Hoe is het gesteld met de duurzaamheid van sojaproducten? Is sojadrink ook een duurzaam alternatief voor reguliere melkproducten? Hier komen we op terug in de volgende fabel of feit.


1 Nederlandse Vegetariërsbond (2020). Factsheet Consumptiecijfers en aantallen vegetariërs. Geraadpleegd van https://www.vegetariers.nl/serverspecific/default/images/File/Factsheet1Consumptiecijfersenaantallenvegetariersv3.3juni2020.pdf
2 RIVM (2020). Eet en drinkt Nederland volgens de Richtlijnen Schijf van Vijf? Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2012-2016. Geraadpleegd van https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0082.pdf
3 Voedingscentrum (2021). Melk en melkproducten. Geraadpleegd van https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/melk-en-melkproducten.aspx
4 RIVM (2019). NEVO-online versie 2019/6.0. Geraadpleegd van https://nevo-online.rivm.nl/Default.aspx
5 Nederlandse Vegetariërsbond (2019). Factsheet Soja. Geraadpleegd van https://www.vegetariers.nl/serverspecific/default/images/File/Factsheet9Soja.pdf
6 Reed KE, Camargo J, Hamilton-Reeves J, Kurzer M, Messina M. (2021). Neither soy nor isoflavone intake affects male reproductive hormones: An expanded and updated meta-analysis of clinical studies. Reproductive Toxicology, 100, 60-67.
7 Bennetts HW, Underwood EJ, Shier FL. (1946). A specific breeding problem of sheep on subterranean clover pastures in Western Australia. Austral Journal of Veterinary Sciences, 22, 2–12.
8 Seppen J. (2012). A diet containing the soy phytoestrogen genistein causes infertility in female rats partially deficient in UDP glucuronyltransferase. Toxicology and Applied Pharmacology, 264, 335–342.
9 Gaskins Audrey AJ, Chavarro JE. (2018). Diet and Fertility: A Review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 218 (4), 379–389.
10 Salas-Huetos A, Bulló M, Salas-Salvadó J. (2017). Dietary patterns, foods and nutrients in male fertility parameters and fecundability: a systematic review of observational studies. Human Reproduction Update, 23 (4), 371-389.
11 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (2021). Leefstijl en zwanger worden. Geraadpleegd van https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/leefstijl-en-zwanger-worden/
12 Gezondheidsraad (2015). Richtlijnen goede voeding 2015. Geraadpleegd van https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Privacy

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport
Sportcentrum Universum, kamer 0.38
Science Park 306
1098 XH Amsterdam

Telefoon
06 14 11 85 75 (maandag t/m vrijdag)