Fabel of feit? Sojadrink is een duurzaam alternatief voor reguliere melkproducten.

In de vorige fabel of feit bespraken wij of sojadrink een gezond en volwaardig alternatief is voor reguliere melkproducten zoals melk, yoghurt en kwark. Het antwoord was ‘ja’. Maar het zal niemand ontgaan zijn dat de productie van soja momenteel niet bepaald in een goed daglicht staat.

WNF rapport

Op 14 april jongstleden bracht het Wereld Natuur Fonds een rapport uit, waarin Nederland in de top 5 van Europese landen staat, die bijdragen aan wereldwijde ontbossing.1 Een zeer twijfelachtige eer, want samen met Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Polen zijn wij verantwoordelijk voor tachtig procent van de ontbossing.2
En als we kijken naar het aantal vierkante meter tropisch gebied dat ontbost wordt per hoofd van de bevolking in de periode van 2005 tot 2017, staat Nederlands op de eerste plaats: 18 vierkante meter ontbossing per Nederlander, waar het Europese gemiddelde ligt op 5 vierkante meter ontbossing.2
Maar wat heeft dat met soja te maken? Nou, de grootste oorzaak voor deze ontbossing is het houden van vee en de teelt van palmolie en soja. De meeste soja wordt geteeld in Zuid-Amerika en daar is veel ruimte voor nodig. Dit gaat ten kosten van oerwoud en andere natuur.3 De Europese Unie is door de import van o.a. soja verantwoordelijk voor de ontbossing van 5 miljoen hectare tropisch per jaar.2

Directe en indirecte consumptie

Maarliefst 80% van de soja die naar Europa wordt verscheept, is bestemd voor veevoer.1 Nederland is een belangrijke exporteur van vlees en voor het vee wordt veel soja naar Nederland geïmporteerd. Deze soja eten wij dus niet zelf als consument, maar krijgen wij indirect wel binnen via vlees, zuivel en eieren.4

In de afbeelding zie je hoeveel gram soja nodig is voor de productie van één kilo kaas of vlees, één liter melk of 1 ei. Wil jij dus ontbossing tegengaan en je hard maken voor het verminderen van de sojateelt, dan bereik jij het meest door minder vlees en zuivel te eten.5
Toch moeten we wel eerlijk blijven, want voor één liter sojadrink zijn 80 gram gepelde sojabonen nodig. En datzelfde geldt voor tofu: voor 1 kilo tofu zijn 330 gram gepelde sojabonen nodig.6 7 8 Kortom, al jouw vlees en zuivel vervangen door sojaproducten is geen oplossing voor het tegengaan van de ontbossing.

Milieubelasting

Maar alleen naar de hoeveelheid sojabonen kijken is te kortzichtig. Om een gedegen uitspraak te kunnen doen over de duurzaamheid van sojadrink moeten we ook broeikasgassen, landgebruik, watergebruik en energieverbruik in dit verhaal betrekken. Sojadrink heeft een lagere milieubelasting dan koemelk als het gaat om broeikasgassen.3 De productie van 1 kilogram soja heeft 0,6 kilogram CO2-uitstoot, waar rundvlees 46,8 kg CO2-uitstoot heeft. De productie van rundvlees veroorzaakt dus 98,7% meer CO2-uitstoot dan de productie van soja!9
Ook qua landgebruik en watergebruik heeft sojadrink een lagere milieu-impact dan koemelk. Wel ligt het energieverbruik om sojadrink te maken wat hoger dan van melk.3 10

Duurzame teelt

De soja bestemd voor sojaproducten in de winkel zoals vleesvervangers en sojadrink wordt gelukkig meestal duurzaam geteeld. Producenten van sojaproducten kiezen vaak voor biologische soja of duurzame soja.3 De Nederlandse Vereniging voor Veganisme deed in 2017 onderzoek naar de herkomst van de soja voor verschillende merken sojamelk. Hieruit bleek dat alle merken aangaven soja te gebruiken die niet afkomstig is uit de Amazone. De sojabonen kwamen vooral uit Europa, Canada, Amerika en soms uit China.11

Dit was ook één van de speerpunten van de Nederlandse Sojacoalitie, een samenwerkingsverband van 16 maatschappelijke organisaties die van 2003 tot 2018 ten doel had de duurzame sojateelt te promoten door onder andere te werken met de criteria van de Roundtable on Responsible Soy (RTRS). Het doel van de Nederlandse Sojacoalitie was om toe te werken naar 100% duurzame soja-import in 2015, maar helaas werd dit doel bij lange na niet gehaald. Het aandeel duurzame soja steeg van 7% in 2011 naar 34% in 2015.12 13 Recentere getallen zijn helaas niet bekend, maar het is duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel is.

Conclusie

De wereldwijde consumptie van soja neemt toe. Dat komt omdat de bevolking groeit, maar ook omdat de welvaart in landen zoals China stijgt. Dat zorgt voor een explosieve groei van de vleesconsumptie en om aan die vraag te voldoen is steeds meer veevoer en dus soja nodig.4
Minder dierlijke producten consumeren en vaker plantaardige varianten gebruiken zoals sojadrink, levert een grote bijdrage aan het verlagen van onze voedselafdruk. Wil je weten wat jij kan doen? Doe de Voedselafdruk test van het Voedingscentrum14 of vergelijk verschillende voedingsmiddelen met elkaar.15 Een beter milieu begint immers bij jezelf!


1 World Wide Fund for Nature (2021). Stepping Up: The continuing impact of EU consumption on nature. Geraadpleegd van https://www.wwf.nl/globalassets/pdf/stepping-up-the-continuing-impact-of-eu-consumption-on-nature-worldwide.pdf
2 NOS Nieuws (2021). WNF: Nederland is grote Europese aanjager van ontbossing. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2376651-wnf-nederland-is-grote-europese-aanjager-van-ontbossing.html
3 Voedingscentrum (2021). Soja en sojaolie. Geraadpleegd van https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/soja.aspx
4 Nederlandse Sojacoalitie (2014). Soja Barometer 2014. Geraadpleegd van https://www.bothends.org/uploaded_files/document/Soja_Barometer_2014_NL.pdf
5 Milieu Centraal (2021). Sojateelt: impact op bossen. Geraadpleegd van https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/tropische-producten/soja/
6 Nederlandse Vereniging voor Veganisme (2020). Soja. Geraadpleegd van https://www.veganisme.org/informatie/is-het-vegan/voedingsmiddelen/soja/
7 Alpro (2021). Sojadrinks natuur. Geraadpleegd van https://www.alpro.com/nl/producten/drinks/soya-natuur/sojadrink/
8 Albert Heijn (2021). AH Biologisch Tofu naturel. Geraadpleegd van https://www.ah.nl/producten/product/wi54905/ah-biologisch-tofu-naturel
9 Duurzaam Thuis (2020). Het verschil in CO2 uitstoot tussen de productie van soja en vlees. Geraadpleegd van https://www.duurzaamthuis.nl/verschil-co2-uitstoot-productie-soja-en-vlees
10 Ercin AE, Aldaya MM, Hoekstra AY. (2012). The water footprint of soy milk and soy burger and equivalent animal products. Ecological Indicators, 18, 392-402. Geraadpleegd van https://waterfootprint.org/media/downloads/Ercin-et-al-2012-WaterFootprintSoy_1.pdf
11 Nederlandse Vereniging voor Veganisme (2019). Hipsterkoffies zijn geen bedreiging voor de Amazone. Zuivel wél. Geraadpleegd van https://www.veganisme.org/hipsterkoffies-zijn-geen-bedreiging-voor-de-amazone-zuivel-wel/
12 Nederlandse Sojacoalitie (2018). Sojacoalitie. Geraadpleegd van https://www.bothends.org/uploaded_files/document/Sojacoalitie.pdf
13 Both ENDS (2018?). Soja: handel in ontbossing. Geraadpleegd van https://www.bothends.org/nl/Ons-werk/Dossiers/Soja—handel-in-ontbossing/
14 Voedingscentrum (2021). Voedselafdruk. Geraadpleegd van https://www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-eten/voedselafdruk.aspx
15 BBC (2019). Climate change food calculator: What’s your diet’s carbon footprint? Geraadpleegd van https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Privacy

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport
Sportcentrum Universum, kamer 0.38
Science Park 306
1098 XH Amsterdam

Telefoon
06 14 11 85 75 (maandag t/m vrijdag)