Fable or fact? A bowl of low-fat quark is always a good recovery snack.

Many athletes eat a bowl of low-fat quark after their training session as a recovery meal. They do this after a strength workout, but also after an intensive endurance or interval workout. Is this a wise choice for you as an athlete? What stimulates the recovery of your body most?

Nutritional value

Low-fat quark contains a lot of proteins, a little bit of carbohydrates and hardly any fats. In addition, it is rich in various B vitamins, potassium, calcium and phosphorus.1

Macronutrients Per 100 g Vitamins & minerals Per 100 g
Energy (kcal) 58 Vitamin B2 (mg) 0,30
Protein (g) 8,5 Vitamine B12 (mcg) 0,70
Fat (g) 0,3 Potassium (mg) 163
Carbohydrates (g) 4,9 Calcium (mg) 128
Dietary fibre (g) 0 Phosphorus (mg) 100

Role of proteins

Athletes usually use low-fat quark for the proteins. During exercise you use your muscles. Proteins are the building blocks of your muscle cells. In addition, proteins are involved in various regulatory processes in our body: as an enzyme in digestion, as an antibody, or as a hormone. Proteins are also involved in the transport of oxygen to the muscles. The protein hemoglobin binds oxygen in our blood, so that it can be transported to the muscles.2 3

Protein distribution

Athletes are known to have an increased protein requirement. Recreational athletes have a requirement of 0,8-1,0 grams of protein per kilogram bodyweight per day, for strength athletes while muscle building 1,5-1,7 grams of protein per kilogram bodyweight per day and for endurance athletes at a high level 1,2-1,6 grams of protein per kilogram bodyweight per day.4

By distributing the protein intake properly over the day, you can achieve a maximum return in terms of muscle protein building.5 A protein distribution of 4-5 meals with 0,3-0,4 grams of protein per kilogram bodyweight is recommended.6 7 For someone who weighs 75 kg, this amounts to 23-30 grams of protein per meal moment. A 500 gram package of low-fat quark therefore contains too much protein.

Recovery after workout

But beware, even if you maintain 0,3-0,4 grams of protein per kilogram bodyweight, this can sometimes delay recovery. For example, if you have just completed an intensive endurance or interval workout. During these type of training sessions you mainly use carbohydrates as fuel and you get these from your carbohydrate storage, the so-called glycogen storage. Afterwards, this storage has to be replenished and that takes time. Moreover, the replenishment of the glycogen storage is inhibited if too many proteins are consumed: see graph.3 If you only use 0,3-0,4 grams of protein per kilogram bodyweight after an intensive endurance or interval workout without combining this with carbohydrates, the glycogen storage might not be replenished before the start of your next training session.

Conclusion

After a pure strength workout, 300 grams of low-fat quark is an excellent recovery snack. However, if you want to replenish your glycogen storage as soon as possible after an intensive endurance or interval workout, a recovery snack rich in carbohydrates is a better choice. By adding a little bit of protein, you can promote the absorption of carbohydrates. The most optimal ratio between carbohydrates and proteins is 3:1 and 4:1. Recovery snacks that contain this carbohydrate:protein ratio include low-fat yogurt with fruits, 2 slices of wholemeal bread of which one with a sweet topping and one with a savory topping, or a package of low-fat chocolate milk.

 


 

1 RIVM (2019). NEVO-online versie 2019/6.0. Geraadpleegd van https://nevo-online.rivm.nl/Default.aspx
2 Burke L, Deakin V. (2015). Clinical Sports Nutrition (5e ed.) Sydney, Australia: McGraw-Hill Education.
3 Harms-Aris C, Geerets T. (2012). Sportvoedingsatlas, een wereld te winnen (1e ed.) Nieuwegein, Nederland: Arko Sports Media.
4 Pannekoek S, van der Stelt T, Wisse V. (2017). Eet als een atleet. (1e ed.) Amsterdam, Nederland: I’m a foodie Publishing.
5 Phillips SM, Chevalier S, Leidy HJ. (2016). Protein “requirements” beyond the RDA: implications for optimizing health. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41 (5), 565–72.
6 Moore DR, Churchward-Venne TA, Witard O, Breen L, Burd NA, Tipton KD, et al. (2014). Protein Ingestion to Stimulate Myofibrillar Protein Synthesis Requires Greater Relative Protein Intakes in Healthy Older Versus Younger Men. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 70 (1), 57–62.
7 Phillips SM. (2014). A brief review of critical processes in exercise-induced muscular hypertrophy. Sports Medicine, 44 (1), 71–77.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Privacy

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport
Sportcentrum Universum, kamer 0.38
Science Park 306
1098 XH Amsterdam

Telefoon
06 14 11 85 75 (maandag t/m vrijdag)