Fable or fact? Fresh fruit juices are healthy.

I see it a lot in my practice. Clients make a large glass of fresh fruit juice for themselves with different fruits: banana, orange, lemon, mango, apple, et cetera. The pieces of fruit are pressed, blended or cold-pressed with the idea of being healthy. But is fresh fruit juice actually healthy?

What makes fruit healthy?

We all know that fruit is healthy. Eating fruit, for example, lowers the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, colon cancer and lung cancer.1 Because fruit contains a lot of water, it provides few calories relative to its weight. Fruit contains dietary fiber, which ensures a full feeling.2 In addition, fruit is an important supplier of various vitamins and minerals: including vitamin C, various B vitamins, potassium and magnesium.3 Because the nutritional value differs considerably per type of fruit, it is recommended to eat as many different types of fruit as possible.2

Nutritional value

Below you can see the top 10 most eaten types of fruit in the Netherlands.3 On the next page, the nutritional value per 100 grams of the 5 most commonly eaten fruits is explained.4

Nutritional value per 100 grams4

Apple Banana Pear Mandarin Orange
Energy (kcal) 56 92 55 46 48
Protein (g) 0,3 1,1 0,2 0,7 0,8
Fat (g) 0,2 0,3 0,3 0,1 1,0
Carbohydrate (g) 12,0 20,0 11,7 9,9 7,9
– sugars (g) 10,4 15,5 9,5 8,2 7,7
Dietary fibre (g) 2,0 1,9 2,2 0,9 2,0
Vitamin A (RAE) 2 5 3 20 8
Vitamin B2 (mg) 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03
Vitamin B11 (mcg) 0,0 8,6 3,7 22,6 32,6
Vitamin C (mg) 5 8 3 40 51
Potassium (mg) 123 374 155 145 177
Magnesium (mg) 5 28 7 10 10

Fruit versus fruit juice

Unfortunately, fresh fruit juice does not have the same positive health effects as fruit. Drinking a lot of fruit juice even increases the risk of obesity and type 2 diabetes.1 But what causes the difference between a piece of fruit and a glass of fresh fruit juice?
Nutrients are lost during the preparation of fruit juice. As soon as fruit is pressed or otherwise processed, the breakdown of vitamin C starts under the influence of oxygen.5 Fortunately, the acid of the fruit prevents too rapid degradation of vitamin C, so fresh fruit juice still contains quite a bit of vitamin C. But the longer you leave fresh fruit juice out in the open, the less vitamin C it contains.6
The fibre content of fruit juice is also much lower, because a lot of fibre remains in the peel or the fruit juicer.5
Finally, you will need 4-5 pieces of fruit to make a glass of fruit juice. As a result, a glass of fruit juice contains just as much sugar as soft drinks: about 7 sugar cubes, or 110 calories! Because fruit juice is liquid and you don’t have to chew it, you won’t feel full quickly and you take in a lot of calories unnoticed. This increases the risk of obesity.5

Conclusion

Unfortunately! Despite the fact that fresh fruit juice still contains vitamin C, it contains less fibre, a lot of sugar and significantly more energy than a piece of fruit. The risk of overweight and type 2 diabetes therefore increases with regular use. For that reason, fresh fruit juice is not considered healthy. An occasional glass of fresh fruit juice won’t hurt, but keep the glass small, do not drink it daily and replace part of it with fresh vegetable juice.


1 Gezondheidsraad (2015). Richtlijnen goede voeding 2015. Geraadpleegd van https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
2 Voedingscentrum (2021). Fruit. Geraadpleegd van https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/fruit.aspx
3 RIVM (2020). Wat eet en drinkt Nederland? Voedselconsumptiepeiling 2012-2016. Geraadpleegd van https://www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen/consumptie/fruit
4 RIVM (2019). NEVO-online versie 2019/6.0. Geraadpleegd van https://nevo-online.rivm.nl/Default.aspx
5 Voedingscentrum (2021). Vruchtensap. Geraadpleegd van: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vruchtensap.aspx
6 Vitamine Informatie Bureau (2021). Bewaren: wat betekent het voor vitamines? Geraadpleegd van: https://www.vitamine-info.nl/nieuwsartikel/article/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=297&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6e711217fcc9b655e4ab9a39f79176d2

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Privacy

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Diëtistenpraktijk Die Eet & Sport
Sportcentrum Universum, kamer 0.38
Science Park 306
1098 XH Amsterdam

Telefoon
06 14 11 85 75 (maandag t/m vrijdag)